O projektu Projekat obilaznice Banja Luke finansira se kroz finansijsku pomoć u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći II (IPA II), za koji je izdvojeno 2.6 miliona evra.

Cilj projekta je pomoć u poboljšanju ekonomskog i društvenog razvoja u BiH, kroz poboljšanje saobraćajne infrastructure, u skladu sa glavnom evropskom saobraćajnom mrežom za povezivanje (TEN-T) kao i u skladu sa SEETO Comprehensive saobraćajnom mrežom.

Namjena projekta je da omogući lakši pristup kreditnim sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, pretežno evropskih banaka, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke, kako bi država BiH realizirala izgradnju predmetnog dijela autoputa u Republici Srpskoj.

Očekivani rezultat projekta je poboljšanje trase autoputa, povećanje sigurnosti i obezbeđivanje potrebnog kapaciteta i nivoa usluge za korisnike. Nivo razrade projektne dokumentacije je idejni i glavni projekat, uključujući i tenderski dokument za nabavku izvođača radova.

Planirana obilaznica Banja Luke je autoputska deonica, približne dužine 17 km.

Izgradnja obilaznice Banja Luka omogućiće nedostajuću vezu za povezivanje koridora autoputeva istok-zapad i sjever-jug u jednu sveobuhvatnu putnu mrežu najvišeg ranga u Republici Srpskoj, kao dio integralne transportne mreže Bosne i Hercegovine.


Za period 2014-2020 alocirana su indikativna sredstva u iznosu od 552.1 miliona eura (uključujući sredstva namenjena fondu za civilno društvo, regionalnom stambenom programu i posebnim mjerama za podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijskim tokovima).

Evropska Unija je finansirala brojne projekte izgradnje I obnove saobraćajne infrastrukture, uključujući hitnu sanaciju ključnih mostovnih konstrukcija na putevima BiH u poslijeratnom periodu, uključujući Raču, Brčko, Jasenovac-Una, Jasenovac-Sava (uz sufinansiranje Hrvatske), Karuše i Kostajnicu. Takođe, izvršena je i popravka niza malih mostova čije je finansiranje išlo kroz SFOR mikro projekte. EU je takođe pomogla u hitnoj sanaciji glavnih putnih deonica, dok su značajniji poduhvati izgradnje izvršeni u poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući kreditnoj podršci EIB-a i EBRD-a putnom sektoru. Pored toga, izgradnja dva međunarodna mosta preko Save, kod Svilaja i Gradiške, kao i izgradnja drugih deonica autoputa na mreži finansijski je podržana bespovratnim sredstvima EU, grant sredstva do 20% od investicionih troškova, kroz WBIF - Investicioni okvir za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina je najveći korisnik WBIF grant sredstava, što potvrđuje visok stepen zrelosti projekata koji se finansiranju od strane EU.

Finansiranje projekata transportnog sektora omogućiće integraciju putne i željezničke mreže Bosne i Hercegovine, kao i avio saobraćaja, unutrašnje plovidbe, pomorstva i luka sa regionom i Evropskom unijom, u skladu s relevantnim pravnim tekovinama EU i dogovorenim mjerama za reformu povezivanja. Očekuje se da će razvoj saobraćajne infrastrukture čiji je ovaj projekat samo deo, doneti ekonomske koristi smanjenjem transportnih troškova, širenjem unutrašnje i spoljne trgovine, povećanjem prihoda kroz pružanje tranzitnih usluga, privlačenjem stranih investicija, pružanjem mogućnosti za kreiranje poslovanja za ostale grane i sektore. Ključni uticaj koji je predviđen implementacijom ovog i drugih sličnih projekata je postizanje ekonomskog rasta kroz bolje povezivanje između regiona jugoistočne Evrope, a samim tim i poboljšanje konkurentnosti ekonomija, njihove efikasnosti i bolji pristup tržištu.
Projekat implementiraju