Komponenta 5: Glavni projekat

Krajnji rezultat aktivnosti u okviru komponente 5 je kompletna tehnička dokumentacija izrađena na nivou glavnog projekta.

Komponenta 5 sastoji se iz pet različitih faza i niza aktivnosti koje se sprovode manje više paralelno:

  • Faza 15: Izrada glavnog projekta;
  • Faza 16: Okvir za eksproprijaciju zemljišta i raseljavanje (LARF);
  • Faza 17: Dokumentacija potrebna za dobijanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole;
  • Faza 18: Revizija glavnog projekta;
  • Faza 19: Posebni zahtevi.Projekat implementiraju