Vijesti

Početni sastanak

Početni sastanak održan je 25. maja 2020. godine na kome su prisustvovali predstavnici zainteresovanih strana, Delegacije EU u BiH (EUD), Ministarstva saobraćaja i veza RS (MoTC RS) i JP Autoputevi RS (PC MoRS). Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (MoCT BiH) ovlastilo je Ministarstvo saobraćaja i veza RS da na sastanku učestvuje i djeluje u njihovo ime.

Zbog situacije sa COVID-19 i ograničenja koja su bila na snazi, svi učesnici bili su povezani preko internet konekcije (na daljinu) sa svojih najpogodnijih lokacija, od kuće/iz kancelarije.

Sastanak je organizovan sa ciljem:
  • Upoznavanja između EUD-a, konzorcijuma na čelu sa CESTRA-om, Korisnikom i Zainteresovanim stranama;
  • Predstavi pozadinu i ažuriranje projekta;
  • Predstavi obim posla, organizaciju tima;
  • Predstavi detaljan plan rada početne faze projekta;
  • Diskutuje o pitanjima upravljanja i administracije projekta, poput odobrenja, organizovanje sastanaka, komunikacije na projektu; i
  • Diskutuje bilo koji drugi posao u vezi sa ovim zadatkom.
Predstavnici MoTC RS i PC MoRS pridružili su se sastanku sa iste lokacije i zbog tehničkih poteškoća mogli su samo da prate prezentaciju Projekta i aktivne govornike, ali ne i da direktno učestvuju u diskusiji. Njihovi stavovi i komentari zabeleženi su neposredno nakon sastanka, putem telefonske feze, i uključeni su u zapisnik sa početnog sastanka.

Nakon prezentacije projekta istaknuto je da nije uobičajena praksa da se početni sastanak organizuje putem internet veze, telekonferencije, bez mogućnosti interakcije između učesnika, čto je uobičajeni koncept sastanka. Uzimajući u obzir da neki učesnici nisu bili u mogućnosti da učestvuju kao aktivni govornici, kao i ohrabrujuće smirivanje situacije sa COVID-om 19 i najavljeno ublažavanje ograničenja putovanja, na sastanku je iznet predlog da se predmetni sastanak smatra preliminarnim početnim sastankom sa idejom da se organizovanje regularni sastanak svih učesnika u nedeljama koje dolaze.Prvi sastanak koordinacionog tela projekta


Nakon imenovanja članova koordinacionog tela projekta projektni tim, zajedno sa Korisnikom (JP Autoputevi Republike Srpske), organizovao je prvi sastanak koordinacionog tela projekta. Usled ograničenja izazvanih COVID-19 sastanak je organizovan putem telekonferencije 30. decembra 2020. Projektni tim je prezentovao aktivnosti i postignute rezultate u prethodnom periodu implementacije projekta i projektne izveštaje. Projektni tim je naglasio teme od značaja za dalji rad na projektu i prezentovao plan rada za naredni period.  Drugi sastanak koordinacionog tela projekta


Drugi sastanak koordinacionog tela projekta organizovan je putem telekonferencije 9. aprila 2021. Prisutni predstavnici JP Autoputevi Republike Srpske i Delegacije Evropske Unije diskutovali su o progresu u implementaciji projekta u prethodnih 6 meseci. Dodatno, projektni tim je prezentovao rizike za implementaciju projekta i dostavio plan rada za narednih 6 meseci.Dostava Idejnog projekta


Projektni tim je pripremio i dostavio Idejni projekat autoputske obilaznice oko Banja Luke 14. oktobra 2021. Projektnom dokumentacijom obrađena je trasa autoputa dužine 17km sa četiri denivelisane raskrsnice, 11 mostova, 10 nadvožnjaka i 12 mostovskih konstrukcija na denivelisanim raskrsnicama.  Treći sastanak koordinacionog tela projekta


Treći sastanak koordinacionog tela projekta organizovan je 21. decembra 2021 u projektnoj kancelariji CESTRA u Banja Luci. Projektni tim je upoznao predstavnike Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva saobraćaja i veza i JP Autoputevi Republike Srpske o napretku u projektnim aktivnostima u prethodnom period. Projektni tim je prezentovao aktivnosti na koordinaciji sa paralelnim projektima (Autoput Banja Luka – Prijedor i Put Banja Luka – Ugar – Lašva na SEETO Ruti 2a). Prisutni su upoznati sa ažurnim spiskom rizika u implementaciji projekta i predloženim merama za ublažavanje uticaja rizika na implementaciju projekta. Pored toga, projektni tim je prezentovao plan za naredni period.Projekat implementiraju